Dato for dugnaden 2021 er foreløpig ikke satt – informasjon kommer.

Kl.17.00-20.00.

Arbeidsoppgaver blir tildelt ved oppmøte.
Det blir i tradisjonen tro enkel og hyggelig servering på bryggekanten.

Velkommen til dugnad!

Mvh Styret i SB