Gøy på vannet!

Simensbråten BÅTFORENING

Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste organ, og er derfor svært viktig for forenings virke og fremtid at du tar deg tid til å delta på årsmøtet.

Årsmøtet 18. mars 2021 (iflg. § 22)
Pga pandemien vil årsmøtet avholdes som flg.:
Styret vil være fysisk samlet (hvis mulig) på en destinasjon og medlemmene må delta på teams eller telefon. Innkalling med alle årsmøtedokumenter sendes ut senest 3. mars.

Faste saker til årsmøtet:

  • Årsberetning
  • Revidert regnskap
  • Budsjett
  • Fastsettelse av kontingenter og avgifter
  • Innkomne forslag
  • Valg i henhold til foreningens vedtekter

Husk! Forslag til årsmøtet, må være styret i hende seneste 10. februar.

Årsmøteprotokoll 2020

Her kan du laste ned protokoll fra årsmøtet 2020.

Årsmøteprotokoll 2019

Her kan du laste ned protokoll fra årsmøtet 2019.

Årsmøteprotokoll 2018

Her kan du laste ned protokoll fra årsmøtet 2018.

Årsmøteprotokoll 2017

Her kan du laste ned protokoll fra årsmøtet 2017.

Årsmøteprotokoll 2016

Her kan du laste ned protokoll fra årsmøtet 2016.

Årsmøteprotokoll 2015

Her kan du laste ned protokoll fra årsmøtet 2015.

Årsmøteprotokoll 2014

Her kan du laste ned protokoll fra årsmøtet 2014.

Årsmøteprotokoll 2013

Her kan du laste ned protokoll fra årsmøtet 2013.

Årsmøteprotokoll 2012

Her kan du laste ned protokoll fra årsmøtet 2012.