Gøy på vannet!

Simensbråten BÅTFORENING

Dugnader og informasjon

Dugnad 2023

Vi avholder dugnad på brygga 03. mai kl. 17:30-20:00
Oppgaver blir tildelt ved oppmøtet.

Det er flere grunner til at vi har Oslos rimeligste båtplasser, og en av dem er dugnadsinnsatsen sier vår
eminente bryggeleder Rolf Atle Nyhus. Han oppfordrer alle med båtplass til å delta på årets dugnad.

Det blir enkel servering av typen standard dugnadskost!

Her ser vi Nyhus etter utført arbeid på parkeringsplassen høsten 2021

Dugnad 2021

Dugnad 2021

Dugnaden er tirsdag 11. mai kl.17.30 – 19.30 . Vi kan være inntil 10 personer iht. forskrift, da dette sees på som et arrangement. Det blir tradisjonen tro enkelt bevertning på bryggekanten. Velkommen! MvhStyret i SB Sideoversikt

les mer