Søknad om medlemskap

Din søknad om medlemskap i Simensbråten Båtforening må inneholde følgende:

Navn, adresse, postnummer og -sted, mobilnummer, e-post adresse og event. båttype/modell.

Din søknad om medlemskap i båtforeningen er gyldig fra den dagen du har innbetalt kontingent og innmeldingsavgift i sin helhet.

Vi har ikke ventelister for båtplass, da dette må søkes om hvert år. Dette gjelder kun for de som ikke har fått tildelt fast båtplass. Vi vet ikke hvor lang tid det tar å få tildelt båtplass i foreningen.

Søknad om båtplass sendes til styret innen 1. februar (jfr. våre vedtekter §8g), det samme året medlemmet ønsker båtplass. Søknader om båtplass fra tidligere år er ikke gyldige, dette fordi behovet kan endres fra år til år.

Send din søknad på epost til oo@x2o.no