Gøy på vannet!

Simensbråten BÅTFORENING

Havnereglement

1: Fortøyninger skal være av tilstrekkelig dimensjon og med strekkavlastere av gummi. (Fortøy for storm!).
2: Maksimal båtbredde er av foreningen satt til maks 3,5 meter og maks 10 tonn .
3: Skjøter og fall må være tilstrekkelig strammet slik at støy unngås. Likeledes må kalesjer og presenninger være skikkelig surret. (Dette av hensyn til naboene!).
4: Hver enkelt båtbruker er ansvarlig for orden på brygga og at søppel tas med hjem. Søl av drivstoff, olje og septik skal ikke forekomme.
5: Elektrisitet (220V) må i sommerhavn, bare benyttes til vanlig vedlikehold og rengjøring. Det er ikke tillatt å bruke elektrisk oppvarming om bord! Alt elektrisk utstyr må være dobbeltisolert eller jordet. (Sikringskap befinner seg på stolpe til høyre for av- og pålessingsplass).
6: Vannkraner skal stenges og vannslangene skal kveiles opp etter bruk.
7: Unødig kjøring av motorer og aggregater er ikke tillatt.
8: Foreningen har ikke jolleplasser. Joller må derfor sikres/surres fast til egen båt.
9: Medlemmer som er pålagt dugnad og ikke kan møte, er pliktig til å skaffe stedfortreder. Ved uteblivelse må det betales gebyr som fastsettes av styret.
10: Medlemmene plikter å utføre pålagte vakttjenester etter liste oppsatt av styret. Ved uteblivelse må medlemmet selv sørge for stedfortreder (eventuelt bytte vakt med et annet medlem). Ved uteblivelse fra pålagt vakt må medlemmet selv betale utgifter til innleid vakt.
11: Parkering på og langs Fisker Syversens vei er ikke tillatt.
12: Medlemmene er pliktige til å rette seg etter anvisninger fra styret.


Oppdatert 08.05.23