Gøy på vannet!

Simensbråten BÅTFORENING

Kontingenter og avgifter


Kontingenter og avgifter pr. dd:

Innmeldingsavgift kr.400,-
Medlemskontingent kr.300,-
Havneavgift sommer:
Plassbredde inntil 2 meter kr. 1.000,-
Plassbredde inntil 2,5 meter kr. 1.250,-
Plassbredde inntil 3 meter kr. 1.500,-
Plassbredde inntil 3.5 meter kr. 1.750,-
Plassbredde inntil 4 meter kr. 2.000,-
Havneavgift vinter:
Vinterhavnavgift kr. 2.000,-
Det er dobbel havneavgift for sommer- og vinterhavn for medlemmer som ikke har betalt havneinnskudd.

Havneinnskudd kr. 25.000,-
Uteblivelse fra pålagt vakt kr. 2.000,-
Bakvaktordning kr. 1.500,-
Landstrøm utover ladestrøm må avtales med bryggeleder.

Foreningens kontonummer: 0530.26.76641
Org. nr.: 918 860 347

OBS!
Kontingent og havneavgift for sommersesongen forfaller den 1. mai.
Vinterhavnavgift forfaller den 15. november.
Det blir ikke sendt ut faktura på kontingent og havneavgift.

Oppdatert 05. januar 2023