Gøy på vannet!

Simensbråten BÅTFORENING

Kontingenter og avgifter


Kontingenter og avgifter pr. dd:

Innmeldingsavgift kr.400,-
Medlemskontingent kr.300,-
Havneavgift sommer:
Plassbredde inntil 2 meter kr. 1.000,-
Plassbredde inntil 2.5 meter kr. 1.250,-
Plassbredde inntil 3 meter kr. 1.500,-
Plassbredde inntil 3.5 meter kr. 1.750,-
Plassbredde inntil 4 meter kr. 2.000,-
Havneavgift vinter:
Vinterhavnavgift kr. 2.000,-
Det er dobbel havneavgift for sommer- og vinterhavn for medlemmer som ikke har betalt havneinnskudd.

Havneinnskudd kr. 25.000,-
Uteblivelse fra pålagt vakt kr. 2.000,-
Bakvaktordning kr. 1.500,-
Landstrøm utover ladestrøm må avtales med bryggeleder.

Foreningens kontonummer: 0530.26.76641
Org. nr.: 918 860 347

OBS!
Kontingent og havneavgift for sommersesongen forfaller den 1. mai.
Vinterhavnavgift forfaller den 1. oktober.
Det blir sendt ut faktura på kontingent og havneavgift etter vedtak på årsmøtet.

Oppdatert 17. januar 2024