Gøy på vannet!

Simensbråten BÅTFORENING

Oppgjørets time…

Her kommer en liten påminnelse gjeldene betaling av kontingent og havneavgift som forfaller 1. mai.
De som ikke har betalt havneinnskudd skal betale dobbelt leie.
Du finner din riktige havneavgift i vaktlisten som er sendt ut til alle som har fått tildelt båtplass.
Foreningens kontonummer: 0530.26.76641

God båtsommer!

Vinterhavn

Vinterhavn

15. oktober blir bryggene avsatt til vinterhavn. De som ikke skal ligge i vinterhavn må være...

les mer