Gøy på vannet!

Simensbråten BÅTFORENING

Innbrudd i båter…

Det har vært meldt om flere innbrudd i båter på Sandkroken (nabo havna). De kommer antagelig sjøveien og er ute etter drikkevarer av den typen med berusende innhold. Vær oppmerksom, og meld fra ved mistanke!
Vinterhavn

Vinterhavn

15. oktober blir bryggene avsatt til vinterhavn. De som ikke skal ligge i vinterhavn må være...

les mer