Her kommer en liten påminnelse gjeldene betaling av kontingent og havneavgift som forfaller 1. mai.
De som ikke har betalt havneinnskudd skal betale dobbelt leie.
Du finner din riktige havneavgift i vaktlisten som er sendt ut til alle som har fått tildelt båtplass.
Foreningens kontonummer: 0530.26.76641

God båtsommer!