15. oktober blir bryggene avsatt til vinterhavn. De som ikke skal ligge i vinterhavn må være forberedt på å fjerne båten innen denne dagen. De som ønsker vinterhavn må kontakte bryggeansvarlig. 
Prisen for innskuddshavere er kr 1200,- + forbruket ditt av strøm blir etterfakturert. For leietakere er prisen kr 2400,- + etterfakturering av strømforbruket. Meld fra og fyll ut den giroen du får tilsendt med ovennevnte leiepriser. For de som ønsker strøm, blir måleren avlest ved start og slutt på vintersesongen (det er egen måler for hver båtplass). Vi har begrenset med vinterhavnplasser som vi kan holde isfrie. 

Frist for å melde seg til vinterhavn er satt til 7. september.

Melding sendes havnekaptein på epostadresse: ran(at)stenbergholding.no