Parkeringsplassen stengt!

Parkeringsplassen stengt!

Vi oppgraderer parkeringsplassen og vil i den forbindelse motta pukk og singel 31. august. Parkeringsplassen er derfor stengt inntil videre…
Vinterhavn

Vinterhavn

Vi minner om fristen for påmelding til vinterhavn 2021-2022.Ønsker du å ligge i vinterhavn ved bryggen, så send inn søknad til ran@stenbergholding.no omgående!Om vi ikke kjenner båten (ny båt), husk å sende alle detaljer. Med bakgrunn i større kapasitet i...
Innbrudd i båter…

Innbrudd i båter…

Det har vært meldt om flere innbrudd i båter på Sandkroken (nabo havna). De kommer antagelig sjøveien og er ute etter drikkevarer av den typen med berusende innhold. Vær oppmerksom, og meld fra ved...
Dugnad 2021

Dugnad 2021

Avgifter Dugnad Havnereglement Styret Vedtekter Årsmøte Dugnaden er tirsdag 11. mai kl.17.30 – 19.30 . Vi kan være inntil 10 personer iht. forskrift, da dette sees på som et arrangement. Det blir tradisjonen tro enkelt bevertning på bryggekanten. Velkommen! MvhStyret...
Oppgjørets time…

Oppgjørets time…

Her kommer en liten påminnelse gjeldene betaling av kontingent og havneavgift som forfaller 1. mai.De som ikke har betalt havneinnskudd skal betale dobbelt leie.Du finner din riktige havneavgift i vaktlisten som er sendt ut til alle som har fått tildelt båtplass....