Innbrudd i båter…

Innbrudd i båter…

Det har vært meldt om flere innbrudd i båter på Sandkroken (nabo havna). De kommer antagelig sjøveien og er ute etter drikkevarer av den typen med berusende innhold. Vær oppmerksom, og meld fra ved...
Dugnad 2021

Dugnad 2021

Avgifter Dugnad Havnereglement Styret Vedtekter Årsmøte Dugnaden er tirsdag 11. mai kl.17.30 – 19.30 . Vi kan være inntil 10 personer iht. forskrift, da dette sees på som et arrangement. Det blir tradisjonen tro enkelt bevertning på bryggekanten. Velkommen! MvhStyret...
Oppgjørets time…

Oppgjørets time…

Her kommer en liten påminnelse gjeldene betaling av kontingent og havneavgift som forfaller 1. mai.De som ikke har betalt havneinnskudd skal betale dobbelt leie.Du finner din riktige havneavgift i vaktlisten som er sendt ut til alle som har fått tildelt båtplass....
Sommerhavn fra 15. april

Sommerhavn fra 15. april

Det går mot lysere tider, vinterhavn er over for denne gang og sommerhavn starter i morgen 15. april. §8h – Medlemmer som er tildelt båtplass må melde fra om de skal benytte sin båtplass senest 1. mai til foreningens bryggeleder.