Dugnad 2021

Dugnad 2021

Avgifter Dugnad Havnereglement Styret Vedtekter Årsmøte Dugnaden er tirsdag 11. mai kl.17.30 – 19.30 . Vi kan være inntil 10 personer iht. forskrift, da dette sees på som et arrangement. Det blir tradisjonen tro enkelt bevertning på bryggekanten. Velkommen! MvhStyret...