Vi avholder dugnad på brygga 03. mai kl. 17:30-20:00
Oppgaver blir tildelt ved oppmøtet.

Det er flere grunner til at vi har Oslos rimeligste båtplasser, og en av dem er dugnadsinnsatsen sier vår
eminente bryggeleder Rolf Atle Nyhus. Han oppfordrer alle med båtplass til å delta på årets dugnad.

Det blir enkel servering av typen standard dugnadskost!

Her ser vi Nyhus etter utført arbeid på parkeringsplassen høsten 2021