Det har vært meldt om flere innbrudd i båter på Sandkroken (nabo havna). De kommer antagelig sjøveien og er ute etter drikkevarer av den typen med berusende innhold. Vær oppmerksom, og meld fra ved mistanke!