Det går mot lysere tider, vinterhavn er over for denne gang og sommerhavn starter i morgen 15. april.
§8h – Medlemmer som er tildelt båtplass må melde fra om de skal benytte sin båtplass senest 1. mai til foreningens bryggeleder.